Privacyverklaring

Welkom bij de website van Intruder Owners Club Belgium vzw (hierna genoemd “IOCB,” “wij,” “ons,” of “onze”). Bij IOCB hechten we veel waarde aan uw privacy en zetten we ons in om uw persoonsgegevens op een veilige en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen die via de website [intruderclubbelgium.com] worden verstrekt, met name via het contactformulier en het ledenformulier.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Intruder Owners Club Belgium. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@intruderclubbelgium.com.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken via het contactformulier en het ledenformulier:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Adresgegevens
 • Motorfietsinformatie (merk, model, kenteken)
 • Lidmaatschapsinformatie
 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van uw vragen en het behandelen van uw verzoeken die via het contactformulier binnenkomen.
 • Het verwerken van uw lidmaatschapsaanvraag en het beheren van uw lidmaatschapsinformatie.
 • Het verstrekken van informatie over onze activiteiten, evenementen en nieuwsbrieven/emails, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.
 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: indien u lid wil worden van IOCB via de website, is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap.
 • Toestemming: indien u ons toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven/emails.
 1. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden of indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of onrechtmatige verwerking.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en wettelijke verplichtingen.

 1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@intruderclubbelgium.com.

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

Dank u voor het vertrouwen dat u stelt in Intruder Owners Club Belgium. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het respecteren van uw rechten.

Met vriendelijke groet,

Intruder Owners Club Belgium vzw

Menu