Statuten

Intruder Owners Club Belgium

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als “vzw”

 

Ondernemingsnummer 453 867 156.

 

De Statuten kunnen steeds worden opgevraagd bij de leden van het bestuur.