Reglement

Intruder Owners Club Belgium

Elk nieuw lid ontvangt een kopie van het Huishoudelijk- en Toer Reglement.

 

Dit document wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken en goedgekeurd.